18. travnja 2024.

Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje

Posljednjih su godina europski građani postali svjesniji i zabrinutiji za dobrobit životinja i ekološka pitanja vezana uz proizvodnju hrane. Posljedica toga je da potrošači na europskom tržištu zahtijevaju etičniju hranu. To uključuje i jaja proizvedena u sustavima s višim standardima dobrobiti životinja. Zato se u lipnju 2021. godine Europska komisija obvezala se na reviziju postojećeg zakonskog okvira i ukidanje kaveznog uzgoja kokoši. Idealno bi bilo da su jaja iz ekološkog uzgoja, ali s obzirom na njihovu potrebnu količinu, to će biti teško za postići bez promjene načina držanja kokoši nesilica. Jedno od rješenja su pokretni kokošinjci.

U ekološkom uzgoju kokoš se mora slobodno šetata po travi i kljucati ju. Ta trava mora biti na zemljištu koje nije dvije godine gnojeno umjetnim gnojilom. Kokošima je potrebno oko 2 tjedna da pojedu travu na određenom mjestu. Istodobno ga međutim gnoje, zahvaljujući čemu će tamo ponovno rasti trava. Da bi dobili ekološki uzgoj i masovnu proizvodnju, osmišljeno je rješenje. To su mobilni kokošinjci koji se premještaju traktorom s jednog mjesta na drugo. U takvom jednom velikom kokošinjcu ima mjesta za 2.000 kokoši.

Foto: Farmer Mobil

Premda mobilni kokošinjci izgledaju jednostavno, to su zapravo dobro osmišljena rješenja. Autonomnog su karaktera zahvaljujući vlastitom fotonaponskom sustavu koji je smješten na krovu. Za ventilaciju, grijanje, hlađenje te stanje vode i hrane zaduženo je računalo koje ujedno može upozoriti na neobične situacije. Kokoši nesu jaja na posebnu pokretnu traku koja se uključuje nakon što su snesena na nju. Sa trake odlaze u prostoriju za sortiranje, gdje se pregledavaju i pakiraju. Velika prednost ovih kokošinjaca je što za njih ne treba građevinska dozvola. Jedino treba biti ograđeno zemljište.

Ovakvi kokošinjci su velika prilika za nove generacije poljoprivrednika koji će znati uz pomoć europskih fondova pokrenuti ekološku proizvodnju koja može cijenom konkurirati onima kojima je važnija količina više nego kvaliteta.